آب شد، آب!

بسیار گریست، تا که بیتاب شد آب

خون ریخت زدیدگان و،خوناب شد آب

ازشدت تشنه کامیت ای سقا!

آن روز زشرم روی تو،آب شد آب! 


برچسب‌ها: ,