معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته

هاجر و آسیه حوا و مریم ساخته

 

از ازل بیت الاحرام کعبه ، بیت الفاطمه است

کعبه را تسبیح زهرا قرص و محکم ساخته

 

آخر پیغمبری بابای زهرا بودن است

نور زهرا مصطفی را نور خاتم ساخته

 

فاطمه حق و مع الحقش علی مرتضی ست

حق ولایت را میان این دو توأم ساخته

 

پیش زهرا ذوالفقارش سر فرود آورده است

علتش این بوده که شمشیر را خم ساخته

 

فاطمه وقتی که پای شوهرش آمد وسط

لشگری را با جلال خویش در هم ساخته

 

دم نمی آرد؛ مبادا همسرش غمگین شود

فاطمه در شعله ها هم سوخته، هم ساخته

 

گرچه او مقداد و عمار و ابوذر داشت؛ نه

آخرش از یک عجم سلمانِ محرم ساخته

 

نیمی از ما را خدا در فاطمیه ساخته

نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته

 

فاطمه معمار خلق سینه زن ها بوده است

یک حسینیه خودش در بین قلبم ساخته

 

وصله های چادرش دیروز زحمت داشته

تا برای روضه ها امروز پرچم ساخته

 

روز محشر ریشه های چادری که سوخته

مایه ی آسایش ما را فراهم ساخته

 

هر زمان در روضه مادر صدایش می کنی

کیسه ما را پُر از فیض دمادم ساخته

 

جواد پرچمی

 

برچسب‌ها: ,