اصحاب سقیفه 

آماده شدند رقص شمشیر کنند

زهرای مرا دوباره دلگیر کنند

اصحاب سقیفه آن طرف در شورند

یک بار دگر علی به زنجیر کنند 


برچسب‌ها: ,