السلام عليك يا عقيله‌العرب يا زينب كبري

 

سر ني در نينوا مي‌ماند، اگر زينب نبود

 

كربلا در كربلا مي‌ماند، اگر زينب نبود

 

چهره سرخ حقيقت بعد از آن طوفان ريگ

 

پشت ابري از ريا مي‌ماند اگر زينب نبود

 

چشمه فرياد مظلوميت لب‌تشنگان

 

در كوير تفته جا مي‌ماند اگر زينب نبود

 

زخمه زخمي‌ترين فرياد چنگي سكوت

 

از طراز نغمه وا مي‌ماند اگر زينب نبود

 

در طلوع داغ اصغر، استخوان اشك سرخ

 

در گلوي چشم‌ها مي‌ماند اگر زينب نبود

 

ذوالجناح دادخواهي، بي‌سوار و بي‌لگام

 

در بيابان‌ها رها مي‌ماند اگر زينب نبود

 

در عبور بستر تاريخ، سيل انقلاب

 

پشت كوه فتنه‌ها مي‌ماند، اگر زينب نبود

 


برچسب‌ها: ,