خواهم كه شبي محرم اسرار تو باشم

در خانه ي دل راز نگه دار تو باشم

ای یوسف بازار ملاحت من مسکین 

آن مایه ندارم که خریدار تو باشم

هر موت شود شاد که از داغ گریزد

من شاد ار آنم که گرفتار تو باشم

گر خلوت وصل تو برازنده من نیست 

بگذار که در سایه دیوار تو باشم 


برچسب‌ها: ,,,,,