حديث عشق تو ديوانه کرده عالم را

بخون نشانده دل دودمان عالم را

غم تو موهبت کبرياست در دل من

نمي‌دهم به سرور بهشت اين غم را

اگر بناست دمي بي‌تو بگذرد عمرم

هزار بار بميرم نبينم آن دم را

غبار ماتم تو آبرو به من بخشيد

 

به عالمي ندهم اين غبار ماتم را


برچسب‌ها: ,