رفتیم و ماند نزد شما یادگار ما

جان شما و دخترک گلعزار ما

رفتیم و ماند خاطره ای سخت جانگداز

زاین شهر پر بلا ،به دل داغدار ما

ما با رقیه آمده،اکنون که می رویم

دیگر رقیه ای نبود در کنار ما

از دست من گرفته خرابه رقیه را

من بی رقیه سوی شهیدان نمی روم

دارم خجالت از پدر داغدار او

بی طوطی عزیز غزل خوان نمی روم  

همره نباشدم من دل خون رقیه را

بی مونس عزیز،خرامان نمی روم  


برچسب‌ها: ,,,,