حدیث قدسى:
ماه (رجب)،
ماه من ،
بنده،
بنده من ،
و رحمت ،
رحمت من است ؛
هر که در این ماه مرا بخواند ،
اجابتش کنم و هر که حاجت آورَد،
عطایش کنم .
 

برچسب‌ها: ,,,