می گویند

سری را که درد نمیکند

دستمال نمی بندند ؛

ولی سر من

درد می کند برای سربندی که

نام مقدس تو

روی آن حک شده باشد ...

" رقیة بنت الحسین "

سربند یا رقیه

 
برچسب‌ها: ,