چشم سیرابی ندیدم بر سراب افتاده باشد

روی خاک تیره جسم آفتاب افتاده باشد

 

ذوالفقاری در نیام زنگ بر دیوار!؟ هرگز! *

نام توفان چیست وقتی از عتاب افتاده باشد

 

از تبلور میدرخشد مثل خورشیدی معلق

هر غباری از عبای بوتراب افتاده باشد

 

دیده ای آیا رگان بازوان جنگجویی

ناگهان هنگام جنگ از التهاب افتاده باشد

 

کس نمی فهمد غرور سربزیر زخم ها را

جز علمداری که ناگاه از رکاب افتاده باشد

 

پیش چشمان تو تا شد آن سپهسالار در خود

آنچنان گویی که در آیینه تاب افتاده باشد

 

بهت(( هل من ناصر ینصرنی)) آیا دیده ای که

یک سوال ساده اینسان بی جواب افتاده باشد

 

روی دستان تو اصغر با گلویی عین مرمر

آه حق دارد دهان تیر آب افتاده باشد

 

سر میان تشت خون تصویر زیبایی ست مثل-

عکس مهتابی که در جام شراب افتاده باشد

 

یک نفر در گوشه ی ویرانه است انگار مستی –

گوشه ی میخانه با حال خراب افتاده باشد

 

از تنی بی سر که بین سم اسب و خاک صحرا

مثل گلبرگی که در لای کتاب افتاده باشد

 

می توان حس کرد گاهی بین بوی خون و آتش

عطر سیبی را که در حوض گلاب افتاده باشد

 

 

فاتحان و شرمساری! کشتگان و سربلندي

دیده ای جنگی بدین سان بی حساب افتاده باشد

 

حدنگه داری" برای روضه خوانان کار سختی ست

روی آل بی عبا چون بی نقاب افتاده باشد

 

شد عرق از شرم بر پیشانی دریا, بیابان

شرم آب است اینکه گاه از آسیاب افتاده باشد

اصغر عظيمي مهر


برچسب‌ها: ,