وقتی که به روی چادرت گرد نشست

 بر قلب تمام عاشقان درد نشست

از چرخ زدن نشست انگار زمین

 

آن روز که زانو به بغل ، مرد نشست


برچسب‌ها: ,,