کوفه دیگه پدر نداشت وای وای وای

زینب بازم خبر نداشت وای وای وای

زهرا براش یه بار دیگه جون می داد

از سجده سر که بر نداشت وای وای وای

محراب دعا غرق عزا شد به خدا

زیبن می زنه بر سر و می گه ابتا

جبرییل گریون تو آسمون امشب گرد غم پاشیده

خدا به چشمای یتیمای کوفه شبنم پاشیده

قرآن سره نیزه کردن و عاقبتش این شد امشب

قرآن ناطق توی محراب، شیرازه ش از هم پاشیده

جانم حیدر

(اللهم العن قتلت امیرالمومنین حیدر)

********

 

 

 

شب رسیدن غمه وای وای وای

گرفته فاطمه دمه وای وای وای

ثواب روضه و مناجات امشب

لعنت به ابن ملجمه وای وای وای

فزت برب الکعبه می گه زیر عبا

زینب می زنه بر سر و می گه ابتا

طبیب بیارید که پدرم افتاده در عسر و هرج

شکسته ستون دین و فرق حجت الله الحجج

گره افتاده در کار دل، غم داره دل، بیچاره دل

زینب از امشب می خونه عجل لولیک الفرج جانم حیدر

(اللهم العن قتلت امیرالمومنین حیدر)

********

علی که توی آسمون شاه بوده

علی که فوق ما سوی الله بوده

یکی نبوده همنشینش باشه

تو کوفه تنها همدمش چاه بوده

دیگه دلش از کوفه پره شیر خدا

زینب می زنه بر سر و می گه ابتا

شد با شمشیر و زهر کینه رشته ی دین پاره آخر

نمک شده سهم زخمش و لقمه ی افطار آخر

زینب راه سختی در پیشش داره امشب همراهی کن

بذار دل سیر ببیندت، فقط برا بار آخر  جانم حیدر

(اللهم العن قتلت امیرالمومنین حیدر)

********

 

 شاعر : مظاهر کثیری نژاد

 

دانلود سبک


برچسب‌ها: ,,,,,,,,,