کربلا
من باغبان عشقم و گل میفروشم
بگرفته ام این غنچه را بر روی دوشم
این آخرین یار من است ای اهل کوفه
این مهر طومار من است ای اهل کوفه
واویلتا واویلتا آه و واویلا   واویلتا واویلتا آه و واویلا
با خنده ی آخر ز خود شرمنده ام کرد
با یک نگه هم کشته وهم زنده ام کرد
ای کوفیان آورده ام شش ماهه مهمان
بر روی دست من بود سی جزء قرآن
واویلتا واویلتا آه و واویلا   واویلتا واویلتا آه و واویلا
از مداحی حمید علیمی

برچسب‌ها: ,