گفتم بدوست از چه نهانی زدیده ام

  

گفتا زبس که بی ادبی از تو دیده ام 

گفتم بدوست توبه کنم از گناه خویش

گفت از تو غیر توبه شکستن ندیده ام

گفتم بدست توست قلم عفو سرمدی

گفتا بروی نامه زشتت کشیده ام

گفتم به اشک دیده زارم عنایتی

گفتا که گوهریست که من پروریده ام

گفتم به قصد کعبه رویت روان شده ام

گفتا بگو که هروله آسا دویده ام

 


برچسب‌ها: ,