یک قافله تشنگی

در خیمه، کسی خداخدا می خواند

یک کودک تشنه لب، دعا میخواند

ای دست!چرا؟ چرا به خاک افتادی؟!

یک قافله تشنگی، تو را می خواند 


برچسب‌ها: ,